Sökande måste aktivera sin ansökan minst var 12:e månad. Ansökan förlängs med en ny 12-månadersperiod varje gång den sökande kontaktar oss angående sin ansökan eller aktualiserar ansökan via vår hemsida.

TITTA PÅ VÅRA OMRÅDEN 

Oavsett var i livet du är har vi en lägenhet till dig!

Kanske är det ditt första boende du söker, ni kanske ska bli fler i familjen och behöver en större bostad eller så är det ett trygghetsboende med funktionellt utformat boende med närhet till gemensamhetslokaler för samvaro som är viktigast.