TITTA PÅ VÅRA OMRÅDEN 

Oavsett var i livet du är har vi en lägenhet till dig!

Kanske är det ditt första boende du söker, ni kanske ska bli fler i familjen och behöver en större bostad eller så är det ett trygghetsboende med funktionellt utformat boende med närhet till gemensamhetslokaler för samvaro som är viktigast.

 
Sökande måste aktivera sin ansökan minst var 12:e månad. Ansökan förlängs med en ny 12-månadersperiod varje gång den sökande kontaktar oss angående sin ansökan eller aktualiserar ansökan via vår hemsida.

 UPPDATERA din ansökan!