Detta är akuta ärenden som inte kan vänta till nästa arbetsdag:

Fastighetsjouren svarar i telefon vid akuta ärenden som inte kan vänta till nästa arbetsdag, vardagar mellan kl 12.00 - 08.00 samt under helgen.

1. AVLOPP
Stopp i avlopp kök/badrum åtgärdas om det är risk för översvämning. Som hyresgäst har du att kontrollera
vattenlås och golvbrunn. Vid stopp i avlopp som är orsakat av din vårdslöshet eller oaktsamhet debiteras du med 500 kr per påbörjad timma.

2. VATTENLÄCKA
Vattenläckor åtgärdas som innebär att vatten rinner ut på golv eller i tak/vägg.

3. VÄRME
Åtgärdas endast efter anmälan från minst 2 hyresgäster om temperaturen är under 18 grader och om nästkommande dag ej är en arbetsdag.

4. EL
Vid strömavbrott. Som hyresgäst har du att kontrollera egna säkringar i lägenheten. Har du inte kontrollerat säkringarna eller saknar elavtal i lägenheten och jouren behöver åka ut debiteras du med 500 kr.

5. VITVAROR
Vitvaror som är ur funktion och nästkommande dag inte är en arbetsdag.

6. LÅSÖPPNING
Vi låser upp, men du får betala. Vardagar 08.00 – 16.00, 300 kr | Övrig tid, 800 kr

7. GLAS
Allmänna utrymmen åtgärdas vid glasskada så att skador ej uppstår. Glasrutor i lägenhet åtgärdas endast vid genomslag.

 

Fastighetsjour: 0534-190 80