TILLVAL - VALET ÄR DITT*

Edshus vill att du ska känna att ditt hem är attraktivt och personligt.
Därför kan du nu vara med och påverka hur ditt hem ska se ut.
Vårt koncept heter; Valet är ditt* och innebär att du som hyresgäst kan
 göra olika tillval till ditt hem för en rimlig kostnad.

Välkommen med din ansökan om tillval! 

 

Underlätta vardagen med en diskmaskin!

 
Fyll i formuläret för att ansöka om tillval.
*Jag/vi är kontraktsinnehavare på ovan angivna lägenhet och beställer tillvalsprodukten på omstående sida. Jag är medveten om att Edshus AB äger rätt att neka beställning i följande fall:

- Kontraktsinnehavare har skulder till Edshus AB
- Kontraktsinnehavare har vid ett flertal tillfällen betalat hyran sent, eller i övrigt misskött sina åtaganden som hyresgäst
- Kontraktet på lägenheten är uppsagt
- Produkten passar inte i den aktuella lägenheten, alternativt att kostnaden för att installera produkten blir väsentligt högre än normalt

Månadsbeloppet är ett permanent hyrestillägg som läggs ovanpå din hyra. Kostnaden följer med lägenheten och räknas med vid hyresutveckling och hyresförhandling.

Jag är medveten om att jag ansvarar för att produkterna vårdas och sköts enligt fabrikantens anvisningar. Edhus AB ansvarar för underhåll och service om inget annat anges.

Jag godkänner ovanstående villkor och den angivna kostnaden och är medveten om att tillvalet stannar kvar i lägenheten om jag flyttar.