VAD GÄLLER MED VÄRMEN I DIN LÄGENHET?
Hur varmt ska det vara?
Edshus håller normalt 19-21 grader i lägenheterna. Det är en temperatur som de flesta är nöjda med. Om temperaturen utomhus växlar snabbt kan det uppstå lägen när husets värmesystem inte hinner kompensera för det direkt.

Fungerar elementen som de ska?
Har du termostat på elementen i din lägenhet så regleras värmen i rummet automatiskt. Är termostaten inställd på 18 grader och rumstemperaturen blir högre slår termostaten av och elementen blir kalla.

Är värmen dålig så beror det oftast på att luft eller smuts har kommit in i värmesystemet så att elementen inte fungerar ordentligt. Ett element ska vara varmare upptill och svalare nedtill, eftersom det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värmen och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp. Om elementet är kallare vid luftskruven än vid termostaten upptill på elementet behöver det luftas.

Lufta element
Kontakta kundtjänst för hjälp med att lufta elementen. Mät rumstemperaturen först så att du kan uppge den vid anmälan.

Möblera inte för elementen
För att få en jämn och bra värme måste luften cirkulera vid elementen, därför bör de inte täckas för med möbler eller gardiner. Om du har en soffa framför elementen så lämna några decimeters mellanrum.

Kontrollera fönstren
Kontrollera att fönstren är ordentligt tätade. Detta gör du enkelt genom att hålla handen eller en pappersbit framför fönsterspringan och känna om det blåser. Kontakta kundtjänst om det blåser.

Kontrollera tilluftsintag
Tvätta rent filter i tilluftsintagen när de börjar bli svarta, ungefär en gång om året. Om du behöver nya filter, kontakta oss.

Vädra lägenheten
Vädra lägenheten regelbundet – det behövs. Men öppna då fönstret på vid gavel under en kort stund istället för att ha fönstret ständigt på glänt.