TVÄTTSTUGAN

Tvättstugan är kanske det viktigaste gemensamma utrymmet på hela området och en plats där många goda grannrelationer skapas.

Följ noga reglerna i tvättstugan.

Var rädd om maskinerna när du tvättar.
Läs och följ anvisningarna för tvättmaskinerna noga. Då får du också det bästa tvättresultatet.


Lämna tvättstugan så att nästa hyregäst kan komma till i tid. Städa efter dig.

LÄMNA TVÄTTSTUGA OCH TORKRUM I DET SKICK DU SJÄLV VILL FINNA DEM DÅ DU SKALL TVÄTTA.