Uppsägning av lägenhet

Uppsägning ska ske skriftligen på baksidan av ditt kontrakt. Undertecknad uppsägning ska lämnas in till oss på vårt kontor på Delesgatan 4D, Dals-Ed eller mejla in din uppsägning till info@edshus.se.
Det går även att ringa på 0534-190 62.
Du har enligt hyreslagen tre hela månaders uppsägningstid (Vid dödsfall gäller en månads uppsägningstid).
Säger du exempelvis upp din lägenhet den 3 mars blir dina tre uppsägningsmånader april – juni. Du kan alltså inte tillgodoräkna dig innevarande månad som en uppsägningsmånad oavsett datum.