VÅRDA LÄGENHETEN VÄL

Du är skyldig att sköta lägenheten genom att städa och hålla den snygg. Här är några enkla tips:

  • Håll spis och ugn så rena att smuts och fett inte bränner fast
  • Använd milda rengöringsmedel i WC, tvättställ och badkar
  • Frosta av kyl och frys med jämna mellanrum. Låt isen tina av sig själv. Använd inte kniv eller hårda föremål då kan skador uppstå