Edshus - sedan 1961

EDSHUS AB

Edshus AB är det kommunala bostadsföretaget i Dals-Eds kommun. Vi har ca 500 lägenheter i varierande storlek. Vi har också lokaler för affärs- och kontorsverksamhet.

Förutom i centrum finns bostäder runt sjön Lilla Lee på varierande avstånd, dock max 2 km från centrum. Mer än hälften av våra bostäder ligger i markplan och är således attraktiva för den som vill ha markkontakt. Du har heller aldrig längre än 500 meter till sjö eller tjärn!

VÅR VISION
"Edshus det självklara valet"

VÅR AFFÄRSIDÉ
”Med kunden i fokus erbjuda attraktiva boenden samt utveckla och förvalta verksamhetslokaler på ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt”

-TILLSAMMANS RÄDDAR VI VÄRLDEN -
BYGGNAD FÖR BYGGNAD

Vår nyproduktion på Timmertjärnsvägen 15-21 är byggt med ett byggnadsbetyg MYCKET BRA i förhållande till energi, innemiljö och materialval.