VÄLKOMMEN TILL DELESGATAN 4 - LINDEN

Trygghetsboende i centrum av Dals-Ed.
Inledning 

Personer fyllda 75 år eller äldre har möjlighet att ansöka om en lägenhet i Trygghetsboendet. Det är en vanlig bostad, men med större gemenskap och trygghet. I trygghetsboende bor man i en vanlig lägenhet och sköter om sitt eget hem. Här finns gemensamma utrymmen för samvaro och trygghetsvärdinna, vissa tider, som stöd till att skapa en vi-känsla. Genom att engagera sig i husets aktiviteter eller utnyttja de gemensamma utrymmena har man möjlighet att träffa grannar. 

Dals-Eds kommun har 26 lägenheter på Trygghetsboendet Linden fördelat på 14 lägenheter om 2 rum och kök och 12 lägenheter om 1 rum och kök. Trygghetsboendet är inte ett biståndsbedömt boende. Lägenheterna förmedlas via Edshus AB som har en egen kö till trygghetsboendet. Kriterier: 

● Personer som har fyllt 75 år 

● Personer från 65 år kan ansöka om lägenhet i trygghetsboendet utifrån behov Förtur kan förordas av biståndshandläggare om: 

● Det finns ett biståndsbedömt hjälpbehov 

● Personen lever geografiskt och/eller socialt isolerad Detta ingår i hyran: 

● Tillgång till gemensamhetslokaler 

● Tillgång till aktiviteter anordnade av värdinna finns på vissa tider på vardagar Förutsättningar i trygghetsboendet: 

● Det finns inte någon omvårdnadspersonal anställd i boendet. Den hyresgäst som har behov av service, hjälp i hemmet eller hjälp med personlig omvårdnad har möjligheter att ansöka om denna hjälp hos biståndsenheten. Samma riktlinjer gäller i trygghetsboendet som i övrigt ordinärt boende. 

● Trygghetsboendet är inte en lämplig boendeform för personer med omfattande behov av vård och omsorg. Kontinuerlig tillsyn dygnet runt kan inte tillgodoses i trygghetsboendet. Om personen har behov av tillsyn dygnet runt bör det ske en ansökan om särskilt boende, på samma sätt som för personer i ordinärt boende.  

 

Tillvägagångssätt för att söka Trygghetsboende

 1. Intresseanmälan lämnas till Edshus som tar emot och registrerar den. 

2. Den sökande ställs i en särskild bostadskö för trygghetsboende. Generellt gäller turordning utifrån ansökningsdatum. Socialförvaltningen kan tillämpa förtur vid speciella skäl vilka bedöms av biståndshandläggaren. 

3. Edshus erbjuder ledig lägenhet, erbjudandet skickas till den som står närmast i tur. Svar måste lämnas inom 10 dagar. 

4. Person som får erbjudande om trygghetsboende enligt önskemål, flyttas till nytt ködatum om han/hon tackar nej till erbjudandet. Nytt ködatum blir den dag han/hon tackar nej. När man tackat nej tre gånger tas man bort ifrån kön. 

5. Person som inte svarat på erbjudande om trygghetsbostad tas bort från kön. Materialet ska dock sparas en viss tid då personer som till exempel varit på sjukhus och kan styrka detta kan återfå sin tidigare köplats. 

6. På grund av bostadens speciella karaktär som trygghetsboende är det inte tillåtet med uthyrning i andra hand eller att ta emot inneboende.

 7. Edshus administrerar kontraktskrivningen på uppdrag av Dals-Eds Kommun och hyresgäst skriver kontrakt hos Edshus. 

8. Uppsägning av bostad ska göras till Edshus. För uppsägning gäller de regler som finns i hyreslagen.

FAKTA

Hustyp2-våningshus
Antal lägenheter26
Byggnadsår1991
Lägenhetstyper1-2 rum med kök
Balkong/uteplatsBalkong och uteplats
TillgänglighetTrappuppgång/Hiss
ParkeringParkeringsplats

PLANLÖSNING

Antal: 12 st yta: 49-53,7 m²
Antal: 14 st yta: 61,1-65,9 m²