STYRELSE
Styrelsen:
Sten-Åke Olsson (Ordf.)
Carina Halmberg (vice ordf.)
Andreas Nilsson
Veronica Horn
Anna Johansson
Nicklas Johansson
Klas Kronlid

Ersättare:
Gunnar Simonsson
Jan Johansson