TILLVAL - VALET ÄR DITT

Edshus vill att du ska känna att ditt hem är attraktivt och personligt.
Därför kan du nu vara med och påverka hur ditt hem ska se ut.
Vårt koncept heter; Valet är ditt och innebär att du som hyresgäst kan
 göra olika tillval till ditt hem för en rimlig kostnad.

Välkommen med din ansökan om tillval! 

 

Underlätta vardagen med en diskmaskin!

 
Jag/vi är kontraktsinnehavare på ovan angivna lägenhet och beställer tillval enligt nedan. Jag är medveten om att Edshus AB äger rätt att neka beställning i följande fall:

- Kontraktsinnehavare har skulder till Edshus AB
- Kontraktsinnehavare har vid ett flertal tillfällen betalat hyran sent, eller i övrigt misskött sina åtaganden som hyresgäst
- Kontraktet på lägenheten är uppsagt
- Tillvalet passar inte i den aktuella lägenheten, alternativt att kostnaden för att installera tillvalet inte är ekonomiskt försvarbart.
- Tillvalen får max uppgå till 400 kr/mån.

Månadsbeloppet är ett permanent hyrestillägg som läggs ovanpå din hyra. Kostnaden följer med lägenheten och räknas med vid hyresutveckling och hyresförhandling.

Jag är medveten om att jag ansvarar för att tillvalen vårdas och sköts enligt anvisningar. Edshus AB ansvarar för underhåll och service.
 

*Obligatorisk uppgift

Fyll i formuläret för att ansöka om tillval.