FAKTURERING
Fakturera Edshus AB
1 april 2019 trädde den nya lagen lag (2018:1277) om elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling i kraft. Det innebär att elektronisk fakturering är obligatorisk till kommuner, landsting, myndigheter och bolag som är upphandlande myndigheter. Lagen innefattar
direktupphandling och köp som görs över disk.    

Elektroniska fakturor innebär även effektivitet, säkerhet och hållbarhet för miljön. Det innebär även minskade portokostnader, snabbare och säkrare fakturaleverans samt minskad risk för feltolkning av fakturainnehåll.

Vår VAN-operatör är InExchange med elektronisk fakturaadress.

PEPPOL-adress: 0007:5565263596
Adress direkt via VAN-operatör: 5565263596
GLN-nummer: 7365565263592

För vår fria portal se: https://web.inexchange.se/inexchange/mottagare/edshus


Från 1 april 2019 kommer Edshus i sina upphandlingar ställa krav på elektronisk faktura.

Faktura till Edshus AB ska vara märkt med referenskod: (EH+2 siffror) i fältet ”er referens” på förstasidan utan mellanslag eller övrig text, exempel: EH20.

Varje beställare från Edshus AB bör ange en referenskod till dig. Om detta missas, ber vi dig fråga efter det innan fakturering.

Vi önskar 30 dagars betalningsvillkor samt en faktura per referenskod (inte samlingsfaktura) för att underlätta vårt arbete.

Övrig post som inte är fakturor skickas till info@edshus.se
eller:
Edshus AB
Box 31
668 21 ED

Hit kan även de leverantörer som omfattas av undantag från lagkravet eller har övriga frågor gällande fakturering vända sig, för frågor går det även bra att ringa: Gösta Schagerholm 0534-190 62