DIN LÄGENHET SKA BESIKTIGAS

Innan du flyttar ut ska din lägenhet besiktigas.
Besiktningen görs vid två tillfällen.


  1. Först gör vi en förbesiktning i samband med uppsägningen. Vi ser då över lägenheten tillsammans och vi kan gemensamt diskutera vad som eventuellt behöver åtgärdas för att slippa anmärkningar vid slutbesiktningen. Tänk på att du har möjlighet att själv fixa mindre skador på fackmannamässigt vis så länge ditt kontrakt löper och på så sätt spara pengar.
  2. Vid den andra besiktningen, som sker mot slutet av kontraktstiden, ser vi över om eventuella skador eller slitage är åtgärdade och att lägenheten är ordentligt städad. Finns det anmärkningar måste de vara åtgärdade innan kontraktstiden löpt ut för att du ska slippa betala för eventuella skador. Vi rekommenderar att du är med även vid slutbesiktningen så vi tillsammans kan diskutera eventuella tveksamheter.